Privacy- en cookieverklaring - Gebruiksvoorwaarden

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?​

VZW Vrijzinnig Maasland (hierna ‘VZW Vrijzinnig Maasland’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ’onze’), gevestigd te Prinsenhoflaan 29, 3680 Maaseik,is beheerder van deze website en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden.​

VZW Vrijzinnig Maasland hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op de website is dan ook beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. ​Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen door te mailen naar vita.humana@telenet.be

Cookies

We maken gebruik van cookies op deze website.

​Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je je browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de website of tijdens opeenvolgende herhaalde bezoeken.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.​

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.​

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen. Wij verwijzen je graag door naar de officiële websites van de door jou gebruikte browser om dit verder te ontdekken.​

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.​​

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.vrijzinnigmaasland.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden.
Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.​​

Gebruik van de portaalsite

VZW Vrijzinnig Maasland besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.vrijzinnigmaasland.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan VZW Vrijzinnig Maasland niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal VZW Vrijzinnig Maasland de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.​

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de site.
Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk.​​

Hyperlinks en verwijzingen

Op www.vrijzinnigmaasland.be word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. VZW Vrijzinnig Maasland beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. VZW Vrijzinnig Maasland aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

​​Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

​Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.​

VZW Vrijzinnig Maasland behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.