Naar aanleiding van de maatregelen rond het Coronavirus zijn alle activiteiten momenteel geannuleerd.

We houden U op de hoogte wanneer we terug van start kunnen gaan.
Houd de website en uw email goed in de gaten!
Tot snel in de Vita...

AGENDA

Ons Programma

VRIJZINNIG MAASLAND

Wie zijn we?

VITA HUMANA

De plaats voor ontmoeting, socio-culturele activiteiten, burgerlijke -en vrijzinnig humanistische plechtigheden en ook verhuur voor privé feesten.

HUISVANDEMENS

Info en vorming over vrijzinnig humanisme, sociale -en levensbeschouwelijke thema's. Luisterend oor en vrijzinnig humanistische plechtigheden.

HV MAASLAND

Centraal zetten van vrijzinnig humanistische waarden voor een betere samenleving. Dit door informatieve activiteiten aan te bieden.

OV MAASLAND

Begaan met het onderwijs en de cursus Niet-Confessionele Zedenleer. Organisatie Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd.

VV MAASEIK

Banden smeden tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. De cursus Niet-Confessionele Zedenleer in het GO! Lentefeest & Feest Vrijzinnige Jeugd.

VRIJZINNIGE JONGEREN

Jeugdvereniging die jongeren voor zichzelf doet denken en nieuwsgierig naar de wereld doet kijken. Activiteiten en spelplezier staan centraal.