Workshop filosofie

Filosofie

Wegens onvoorziene omstandigheden zal deze workshop niet kunnen doorgaan! Het stoffelijke, het materiële, valt niet weg te denken uit een filosofische bezinning. Wij mensen zijn stoffelijk – sterrenstof (‘stardust’) zeggen of zingen sommigen. Wij bestaan uit botten en pezen, weefsels en organen. Maar heeft het on-stoffelijke en het niet-materiële een bestaansgrond? Is er een ziel? Wat zijn onze hersenen? Hoe verhouden wij ons tot het stoffelijke?

Vita Humana, Prinsenhoflaan 29, 3680 Maaseik
Dinsdag 28 november 2023
vita.humana@telenet.be of 089 51 91 40
6 euro
14u tot 16u
Educ-Art filosofie