Workshop filosofie

Meteorologie van het innerlijk

Auteur Rik Pint gooit het in zijn boek op een meteorologische innerlijke boeg: de nacht als sjamaan (p.42-64). We laveren aldus van de oerangsten in het duistere, de strijd van de goden met het licht, geheime kennis, om nog niet te spreken van Freuds droomduidingen en dito verdringingen naar allerlei kunst- en filosofische stromingen die zich al te graag kronkelen in de nachtelijke mysteries en mythen. Duistere atmosferen waar de Verlichting met haar rationele neigingen niet altijd vat op heeft. Maar wel de Romantiek die graag andere weersatmosferen hanteert. De nacht dus toch niet zo uitzichtloos als ze donker lijkt. Een diepergaande bespreking meer dan waard.

Vita Humana, Prinsenhoflaan 29, 3680 Maaseik
Dinsdag 4 oktober 2022
vita.humana@telenet.be of 089 51 91 40
5 euro
14u tot 16u
Educ-Art filosofie