Lezing

De erfenis der Van Eycks in Maaseik

Toen op 5 september 1864 in Maaseik een marmeren Van Eyckbeeld(engroep) werd onthuld, paste dit geheel binnen het gegeven van de constructie van de Belgische natiestaat. De gebroeders Van Eyck werden van de vijftiende naar de negentiende eeuw gekatapulteerd. Al snel zou de beeldengroep onderwerp worden van lokaal politiek gekrakeel. Van Belgisch in een internationale context verwaterden de schilders – en hun erfenis – tot eerst Vlaams in een Belgische context, dan als het toonbeeld van christelijke deugdelijkheid, en later als het voorwerp van pan-Germaanse propaganda. We staven ons onderzoek aan de hand van de Van Eyckvieringen in 1864, 1913 en 1941. De betekenis die aan Van Eyck en aan hun werken werd gegeven was sterk afhankelijk van de politiek-culturele strijd in Maaseik, België en Europa.

Vita Humana, Prinsenhoflaan 29, 3680 Maaseik
Donderdag 11 maart 2021
089 51 91 40
Gratis
20u
HV Maasland